X

Geef uw bericht door aan de studio

Verzenden

logo Facebook logo Twitter logo Youtube
X

Contact RTV794

U hebt een vraag, opmerking of reactie voor ons? Laat het ons weten door dit formulier in te vullen.

  Stuur mij een kopie van deze e-mail.

Home
Actueel
Sport

Gemeente bereidt nieuwe Subsidieregeling Jeugd voor

Epe - Het college van B&W van de gemeente Epe is van plan een nieuwe subsidieregeling vast te stellen: de Subsidieregeling Jeugd. Het concept van deze subsidieregeling ligt zoals gebruikelijk nu eerst 6 weken ter inzage tot en met 9 juli. Na afronding van de formele inzageprocedure hoopt het college per 1 september aanstaande de regeling in te kunnen voeren.

Hoe ziet de nieuwe Subsidieregeling Jeugd eruit?

De gemeente wil jeugdigen van 5 tot en met 17 jaar stimuleren om zich te ontwikkelen en ontplooien. Daarnaast wil de gemeente het verenigingsleven versterken. Daarom komt de gemeente met een subsidie van €100,- per jaar per kind als financiële tegemoetkoming voor lidmaatschap of benodigde attributen. Hiermee komt het college een belofte uit het coalitieakkoord na.

Drempel verlagen

Het lidmaatschap van een vereniging vormt voor sommige gezinnen een financiële drempel. Behalve de contributie zijn er vaak nog extra kosten, zoals voor sportkleding, een muziekinstrument of andere specifieke attributen. Zeker in een gezin met meerdere kinderen tikt het dan al gauw flink aan. Met de Subsidieregeling Jeugd wordt de drempel per kind in elk geval €100,- lager.

Lekker in je vel

Het mes snijdt aan twee kanten, volgens wethouder Robert Scholten: “Lidmaatschap van een vereniging gaat verder dan de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en individuele ontplooiing. Het betekent ook dat je contacten opdoet en van betekenis bent voor elkaar.” Het is zijn overtuiging dat dat bijdraagt aan ‘lekker in je vel zitten’.

Sterke verenigingen voor een hechtere samenleving

Een sterker verenigingsleven is het andere doel van deze subsidie. “Verenigingen zijn gebaat bij een gezonde leeftijdsopbouw, met een brede basis van jeugdleden. Dat vraagt om de continue aanvoer van vers, jong bloed”, aldus wethouder Scholten. “Daarmee blijven verenigingen financieel zelfredzaam en stabiel.” Een sterk verenigingsleven is ook nog eens één van de motoren voor een hechtere samenleving, zo ziet de wethouder in de praktijk. “In de vorm van deze Subsidieregeling Jeugd levert de gemeente graag wat extra brandstof om die motor te laten ronken.”

Wat zijn de voorwaarden voor deze subsidie en hoe vraagt u die aan?

Voor de subsidie geldt een aantal voorwaarden. Zo moet zowel de aanvrager als het betreffende kind in de gemeente Epe wonen. Daarnaast moet het gaan om een (of meerdere) openbare sport- of culturele vereniging(en). Ook gelden er leeftijdseisen en eisen voor de duur van het lidmaatschap. De voorwaarden staan in de Subsidieregeling Jeugd. Deze is te vinden op www.epe.nl onder Bekendmakingen Maatschappelijke voorzieningen.  In de regeling staat ook informatie over de wijze van aanvragen. De subsidie kan nu nog niet aangevraagd worden. Na de zomervakantie volgt hierover meer informatie.

Uniek in Nederland

Wethouder Scholten is trots op de nieuwe subsidie van de gemeente Epe: “Deze subsidie voor de jeugd is uniek in Nederland. De gemeente Epe neemt de ontwikkeling van haar jeugd én haar verenigingsleven heel serieus. De Subsidieregeling Jeugd is bedoeld als extra impuls voor beide.” Samen met de verenigingen zal de gemeente nagaan of de subsidie in de praktijk ook werkelijk zo uitpakt. Het is de bedoeling dat de ‘Subsidieregeling Jeugd, gemeente Epe 2019’ loopt van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2021.

Dit artikel werd gepubliceerd op: 29-05-2019