logo Facebook logo Twitter logo Youtube
X

Contact RTV794

U hebt een vraag, opmerking of reactie voor ons? Laat het ons weten door dit formulier in te vullen.

  Stuur mij een kopie van deze e-mail.

RTV794 Menu
Home
Beeld
Actueel
Sport

Meerjarenbegroting Heerde biedt perspectief

Heerde - De begroting van de gemeente Heerde heeft voor de komende jaren een positief saldo. Dat blijkt uit de cijfers die voor de periode 2019 tot en met 2022 worden gepresenteerd.

De gemeente zet met deze positieve vooruitzichten mooie stappen vooruit. Maar tegelijkertijd ziet de gemeente wel een grote opgave om de ambities en ombuigingen te realiseren. De taken van de gemeente nemen toe, terwijl de financiën daarbij achter blijven. Daarom is een sobere, degelijke bestuursstijl nodig van raad en college, zodat de gemeente kan doen wat nuttig is voor de ontwikkeling van onze samenleving.

Meerjarenperspectief 2020-2022

Voor 2019 heeft de gemeente diverse ombuigingen doorgevoerd, waardoor het saldo € 36.000,- in de plus eindigt. Hiervoor werd wel € 230.000,- ingezet van de inkomsten uit precariobelasting. Dit kan daarom niet meer aan de algemene reserve worden toegevoegd.

Voor de jaren 2020 tot en met 2022 zijn ook positieve begrotingssaldi voorzien. Daarvoor moeten nog wel de nodige extra ombuigingen worden gerealiseerd, oplopend tot zo’n € 2 miljoen in 2022. Voor deze opgave zal in het voorjaar van 2019 de bevolking worden geraadpleegd.

Investeringen in duurzaamheid en kernen

Naast de ombuigingen, is er in de begroting ook ruimte voor investeringen in duurzaamheid en de leefbaarheid van de dorpskernen. Voor deze investeringen is vanaf 2019 en bedrag van € 100.000 beschikbaar, oplopend naar € 130.000 in 2022.

Meerjarenbegroting

De meerjarenbegroting is te vinden op de website van de gemeente Heerde, onder de raadsvergadering van 5 november: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=heerde&agendaid=2f464fd2-8a0d-4367-a6dc-aacf8cebb673&FoundIDs=&year=2018

 

Persbericht gemeente Heerde 31 oktober 2018

Dit artikel werd gepubliceerd op: 04-11-2018

Overig nieuws